Facebook ikon Twitter logo Print side

Hukommelsesteam

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kven kan få hjelp?

Kommunalt hukommelsesteam er samansett av tre sjukepleiarar og ein ergoterapeut og gjev tilbod til :

  • Deg som opplever utfordringar knytt til minne
  • Pårørande til personar med hukommelsesendring

Dette er ikkje ei lovpålagt teneste.

Kva hjelp kan eg få?

  • Råd og rettleiing ved endring i minne
  • Formidlar kontakt til andre relevante instansar som lege, heimesjukepleie og spesialisthelsetenesta
  • Utgreiing og kartlegging av sjukdom
  • Tilrettelegging i daglege aktivitetar (inkludert hjelpemiddel)

Aktivitetstilbod

Korleis ta kontakt?

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale:

Pris

Tenesta er gratis.

Generell informasjon

Vi kjem gjerne på heimebesøk for råd og samtale om ulike tilbod som er til hjelp ved hukommelsessvikt.


Sist endret: 10.06.2016
Heimetenesta Sone Sotra

Besøksadresse:

Skjenet 8
5354 Straume

Telefon: 55 09 71 90