Facebook ikon Twitter logo Print side

Trygg start

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva tilbyr vi?

Forsterka helsestasjonstilbod.

Vi tilbyr sårbare gravide og foreldre individuell oppfølging med rettleiing og hyppige konsultasjonar gjennom svangerskapet og i sped- og småbornsperioden ved behov.Trygg start er eit team som er samansett av jordmor, helsesøster, kommunepsykolog, familierettleiar frå barneverntenesta og ein representant frå NAV.

Målgruppe

  • Gravide
  • Sped- og småbarnsforeldre som slit med psykiske vanskar
  • Dei som har eit rusproblem eller er i ein sårbar situasjon

Tiltak

Trygg start gjev konsultasjon og losar vidare i hjelpeapparatet for rett tiltak til rett tid.

Korleis få hjelp?

Du kan sjølv kontakta oss på telefon 55 09 68 10. Legen din, familie, nettverk og samarbeidspartnarar kan også kontakta oss.

Jordmor og helsesøster er å treffa på Straume helsestasjon mellom kl. 08.30 - 13.00.

Trygg start har møte på Straume helsestasjon annankvar tysdag (partallsveke) frå kl. 09.00 -11.00.


Sist endret: 02.06.2016
Straume helsestasjon

Besøksadresse:

Blombakkane 2
Straume

Telefon: 55 09 68 10