Facebook ikon Twitter logo Print side

Vanskelige kjensler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kven kan ta kontakt med TRYGG START?

Du sjølv. Du kan også ringa om du ønskjer meir informasjon, vil drøfte saka di, og om du vil vere anonym. Legen din eller andre fagpersonar, familie og nettverk kan kontakta Trygg start. TRYGG START Konsultasjonsteam og forsterka helsestasjon Fjell kommune Helsesjefen Modellkommuneforsøket Fjell.

Rett hjelp til rett tid

Kva vi kan tilby?

 • Oftare individuelle konsultasjonar hos jordmor og helsesøster i kombinasjon med heimebesøk
 • Støttesamtalar før og etter fødsel
 • Tilrettelegging for fødsel/samarbeid med kvinneklinikken
 • Samtalar med fagteam for å avklare Vidare hjelpebehov. Avklara ansvar for å koordinera saka vidare
 • Nettverksmøte
 • Hjelp til å vurdera barnet si psykiske helse
 • Samspel og tilknyting. Lav terskel tilbod som MarteMeo, Cos o.a.
 • Anonym drøfting av ei sak
 • Dei som er i ein sårbar situasjon

Andre instansar

Lose vidare Eventuelt tilvising vidare til andre instansar som:

 • Meistringsgruppe ved fødselsdepresjon
 • Fastlege
 • Familievernkontor
 • Kommunepsykolog
 • BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
 • Øyane DPS (distriktspsykiatris senter, Poliklinikk for gruppebehandling)
 • Psykiatriteneste
 • Økonomisk rettleiing

Kvifor TRYGG START?

Vi veit at i svangerskap og barseltid kan det oppstå kjensler som er vanskelege å forstå og takla. I ein slik situasjon kan støtte og råd frå helsepersonell gjere kvardagen lettare.

Ekstra støtte i ein slik situasjon kan vera heilt avgjerande for å lukkast.

Samarbeid

TRYGG START ønskjer å samarbeida med foreldre for å støtte og finne dei beste løysingane for barnet, og for deg som er forelder.


Sist endret: 10.06.2016