Facebook ikon Twitter logo Print side

Lindrande behandling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Behandling

Kva er lindrande behandling/palliativ teneste?

Behandlingstilbod for pasient/pårørande ved alvorleg sjukdom med behov for smertelindring, støtte og rådgjeving i ein krevjande livssituasjon.

Palliativ teneste vert utført av kreftsjukepleiar og to sjukepleiarar med utdanning innan lindrande behandling.

Pris

Tilbodet er gratis.

Kva hjelp kan du få?

  • Smertelindring
  • Tilrettelegging i heim
  • Tilbod om lindrande fysioterapi
  • Samtalar
  • Økonomisk rådgjeving
  • Kontaktledd mellom sjukehus, fastlege og heim

Kontaktledd med andre kommunale tenester etter behov: lege; fysioterapeut; ergoterapeut; diakon; sosionom (NAV); psykolog og helsestasjon,m.m.

Korleis får eg hjelp?

Både du som treng hjelpa, pårørande, fastelege og sjukehus kan ta direkte kontakt via telefon eller e-post.

Telefon: 55 09 71 86 (vekedagar mellom kl 08.00 og 15.30) e-post: palliativteneste@fjell.kommune.no

Lenkjer


Sist endret: 07.06.2016