Facebook ikon Twitter logo Print side

Mellombels butilbod

Kommunen skal finne mellombels bustad til deg som ikkje kan skaffe deg dette på eiga hand. Du har rett til denne tenesta dersom du på eiga hand har freista skaffe deg eit husvære utan å ha lukkast, og dersom ditt behov for bustad er akutt og mellombels.

Du må ta kontakt med NAV Fjell, viss du har behov for mellombels bustad.

Det vil som regel vere naudsynt med samtale med ein sakshandsamar/rettleiar for kartlegging av situasjonen din.

Meir informasjon om mellombels butilbod


Sist endret: 26.02.2019
NAV Fjell

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume