Facebook ikon Twitter logo Print side

Omsorgsbustad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunal bustad

Dette er små kommunale utleigebustader tilrettelagt for personar med nedsett funksjonsevne. Ved behov for anna kommunal hjelp i heimen, for eksempel heimehjelp eller heimesjukepleie, må du søkje om det.

Omsorgsbustader er ikkje ei lovpålagt oppgåve, men eit kommunalt tilbod til innbyggjarar med særskilde behov for tilrettelagt bustad.

I Fjell kan du leige omsorgsbustader på følgjande stader:

  • Blombakkane, Straume
  • Instamyra, Straume
  • Kvednhaugen, Fjell
  • Straume bu og servicesenter, Straume
  • Vågaleitet, Straume

Kjøpe omsorgsbustad/seniorbustad (innskot) i Vasshilderen burettslag - Ågotnes

Kven kan søkja?

Du kan søkja om kommunal omsorgsbustad dersom:

  • Noverande husvære ikkje kan tilretteleggjast for varig svekka helsetilstand/nedsett funksjonsevne

Du kan søkje om godkjenning for Vasshilderen burettslag dersom:

  • Du er over 60 år

Pris

Pris på husleige for omsorgsbustader per mnd
GrunnlagPris 2019
40 m2 7 570
45 m2 8 660
55 m2 9 720

Full pakke mat bu & servicesenter: 4 390,-

Informasjon om bustønad

Korleis søkja?

Søk omsorgsbustad

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Spørsmål eller hjelp?

Har du spørsmål eller treng hjelp til utfylling av søknad?

Kontakt heimetenesta på telefon 55 09 71 90 (vekedagar mellom kl 08.00 og 15.30)

Fotogalleri

Blombakkane, StraumeBlombakkane, StraumeInstamyra, StraumeInstamyra, StraumeKvednhaugen, FjellKvednhaugen, FjellStraume bu og servicesenter, StraumeStraume bu og servicesenter, StraumeVågaleitet, StraumeVågaleitet, StraumeVasshilderen burettslag, ÅgotnesVasshilderen burettslag, Ågotnes

Lover


Sist endret: 07.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00