Facebook ikon Twitter logo Print side

Omsorgsstønad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er omsorgsstønad?

omsorgsstønad er ei viss godtgjering til personar som har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid. omsorgsstønad er for tida kr 147,95 pr. time.

Kven kan få omsorgsstønad?

Ordninga gjeld for:

  • Omsorgsytar med ekstra tyngjande omsorgsarbeid
  • Foreldre med omsorgsplikt til mindreårige barn med ekstra utfordringar

Vurdering som ligg til grunn:

  • Om omsorgsarbeid er særleg tyngjande
  • Om arbeidet gjeld nødvendige omsorgsoppgåver
  • Om omsorga frå søkjar er det beste for den som treng hjelpa
  • Om anna hjelp frå kommunen kan erstatta omsorgsstønad
  • Om omsorgsarbeidet har eit visst omfang og at det vil vara over lang tid.

Korleis søkja?

Både den som treng hjelp og den som yt hjelp kan søkje.

Søk omsorgsstønad

Det er eit krav at det er søkt om Hjelpestønad frå Nav før søknad vert behandla. 

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Spørsmål eller hjelp?

Har du spørsmål eller treng hjelp til utfylling?

Kontakt heimetenesta på telefon 55 09 71 90 (vekedagar mellom kl 08.00 og 15.30)

Generell informasjon

Når søknad er motteken, avtalar vi snarast eit heimebesøk. Det er ønskjeleg at både omsorgsmottakar og omsorgsytar er med i møtet. Får du innvilga omsorgsstønad, startar den opp frå søknadsdato.

Lover


Sist endret: 15.02.2018
Heimetenesta Sone Sotra

Besøksadresse:

Skjenet 8
5354 Straume

Telefon: 55 09 71 90