Facebook ikon Twitter logo Print side

Øygarden lokalmedisinske senter

Senteret består av kommunale tenester, interkommunale tenester -, fylkeskommunale tenester-, spesialisthelsetenester frå Helse Bergen, privat legesenter, dagsenter og kantine. Legevakta har eigen inngang og mottak.

Kontakt oss

Telefon:

  • Resepsjon 55 09 62 20 (dagtid)
  • Korttidssenger 3. etg 55 09 74 25 (døgn)
  • Intermediær 3. etg 55 09 74 39 (døgn)
  • ØH-senger 55 09 74 54

Sist endret: 04.06.2019
Øygarden lokalmedisinske senter

Besøksadresse:

Blombakkane 77
5354 Straume

Telefon: 55096220