Facebook ikon Twitter logo Print side

Parkeringsløyve

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er parkeringsløyve?

Godkjenning som gjev deg rett til å parkera på offentleg skilta og reservert parkeringsplass.

Parkeringsløyve er berekna for bilførar eller passasjer med særleg parkeringsbehov knytt til bustad, arbeid eller annan aktivitet.

Løyvet vert til vanleg gjeve for 2 - 5 år.

Kven kan søkja?

Personar som ikkje kan gå eller har store vanskar med å flytta seg over noko lengd. I tillegg må du ha reelt parkeringsbehov på offentleg skilta parkeringsplassar. Vanskar med å bera kjem ikkje inn under vilkåra.

Korleis søkja

Søknadsskjema og legeerklæring

Utfylt og signert søknadsskjema og legeerklæring skal sendast til

Fjell kommmune
Postboks 184
5342 Straume

  • Legg ved bilete i passfotoformat av ny dato.
  • Legg ved kopi av gyldig førarkort om du søkjer som bilførar
  • Legg ved kopi av gyldig ID- kort om du søkjer som passasjer

Lover


Publisert: 08.06.2016 07:14
Sist endret: 12.10.2017 16:33
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00