Facebook ikon Twitter logo Print side

Samhandlingsteamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om teamet

Teamet skal jobba med samhandling på systemnivå (rutinar og modellar), og skal sikra tilgang på tiltak, frå det universelle til det indikative (sjå Fjellmodellen). Teamet skal også sikra at tiltak blir implementert og evaluert og teamet skal vera eit forum for å diskutera og foreslå nye tiltak.

I samhandlingsteamet sit representantar frå følgjande:
Folkehelsekoordinator og representant frå helsestasjonane, barnehage, skule, psykiatrisk team, fysio/ergo, NAV, barnevern, Basecamp, omsorg, PPT, Tiltak for funksjonshemma og kommunepsykologane.

Teamet er ikkje eit konsultasjonsteam for enkeltsaker.

Fjellmodellen for samhandling om utsette barn og unge

Modellen gir ei oversikt over tverrfagleg samarbeid innanfor målgruppene «utsette barn og unge frå 0 til 18 år», samt nokre av dei kartleggingsverktøya som er implementert i kommunen.

Framside og innhald i Fjellmodellen for samhandling om utsette barn og unge
Fjellmodellen (Klikk for å sjå modellen)

Skjema


Sist endret: 13.09.2017
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00