Facebook ikon Twitter logo Print side

Startlån og tilskot

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt, kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Kven kan få startlån/tilskot?

  • Barnefamilie
  • Mottar offentleg yting/stønad
  • Bustadeigar med gjeldsproblem
  • Andre

Kontakt kommunen dersom du har spørsmål.

Søknad

Les meir / søk startlån og tilskot elektronisk


Publisert: 09.05.2016 09:00
Sist endret: 09.05.2016 09:18
Bustadkontoret

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00