Facebook ikon Twitter logo Print side

Tilskot til etablering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskot til etablering skal bidra til å skaffe og sikre eigna bustader for varig økonomisk vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskot til etablering er behovsprøvd. Tilskot til etablering målas skjønnsmessig ut frå bustadens verdi og husstandens behov for tilskot for å kunne kjøpe eigna og nøktern bustad.

Kven kan få tilskot til etablering?

  • Enkeltpersonar/husstandar med varig låg inntekt, som ikkje er i stant til og betene fullt lån til egna bustad.
  • Tilskotsordninga er behovsprøvd, og det er berre dei aller mest vankelegstilte som kan rene med å få tilskot til etablering.

Les meir om tilskot til etablering her

Søknad

Søknader handsamas fortlaupande. For meir informasjon, sjå Husbanken.no eller kontakt bustadkontoret på telefon 55 09 60 00

Søk tilskot her


Sist endret: 04.06.2018
Bustadkontoret

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00