Facebook ikon Twitter logo Print side

Kontakt oss

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telefon og epost

Sentralbord rådhuset: 55 09 60 00
Epost: postmottak@fjell.kommune.no

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy
Telefon: 55 09 70 02 Mobil: 414 49 370
E-post: ordforer@fjell.kommune.no

Informasjonsleiar Vigleik Brekke
Telefon: 55 09 72 38 Mobil: 915 81 107
E-post: vigleik.brekke@fjell.kommune.no

Personvernombod Tollef Erstad
Telefon: 913 95 330
Epost: personvern@fjell.kommune.no

Finn tilsett Finn folkevald

Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar

 • Ein skal ikkje sende e-post som inneheld personsensitive og tausheitsbelagte opplysningar, slike opplysningar må sendast som brevpost.
 • Om din e-post blir gjenstand for saksbehandling, vert den registrert i kommunen sitt elektroniske sak- og arkivsystem.
 • E-post blir offentleg vurdert og vil som hovudregel gjeres offentleg på intrernett etter fire dagar.

Besøks- og postadresse

Besøksadresse: Fjell rådhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume
Postadresse: Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume

Parkering krev at besøkande hentar parkeringsløyve i resepsjonen.

Ordinære opningstider

Rådhuset:

 • Måndag: 08.00-15.30
 • Tysdag: 08.00-17.20
 • Onsdag-fredag: 08.00-15.30
Byggesak

Telefon byggesak 55 09 73 50

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-15.30
 • Fredag 12.00-15.30

Før du ringer bør du finne fram gards- og bruksnummer, eventuelt saksnummer, slik at vi kan hjelpe deg raskast mogleg.

Kundebesøk byggesak

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-17.20
 • Fredag 12.00-15.30

For å kunne hjelpe flest mogleg kan vi berre sette av om lag 15 minutter til kvar kunde.

Frådeling

Telefon frådeling 55 09 73 20

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-15.30
 • Torsdag 12.00-15.30

Før du ringer bør du finne fram gards- og bruksnummer, eventuelt saksnummer, slik at vi kan hjelpe deg raskast mogleg.

Kundebesøk frådeling

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-17.20
 • Torsdag 12.00-15.30

For å kunne hjelpe flest mogleg kan vi berre sette av om lag 15 minutter til kvar kunde.

Kart- og oppmåling

Telefon kart- og oppmåling 55 09 73 98

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-15.30
 • Torsdag 12.00-15.30

Før du ringer bør du finne fram gards- og bruksnummer, eventuelt saksnummer, slik at vi kan hjelpe deg raskast mogleg.

Kundebesøk kart- og oppmåling

 • Måndag: 12.00-15.30
 • Tysdag 12.00-17.20
 • Torsdag 12.00-15.30

For å kunne hjelpe flest mogleg kan vi berre sette av om lag 15 minutter til kvar kunde.

Vakttelefonar

Naudnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Legevakt:

116 117 eller 56 31 43 70
Meir informasjon om legevakta

Alarmtelefon for barn og unge

116 111
Meir informasjon om alarmtelefon for barn og unge

Barnevernvakt

55 09 71 29 eller politiet på 02800
Meir informasjon om barnevernvakta

Krisesenter

974 00 734 eller legevakta 56 31 43 70
Meir informasjon om krisesenter

Kommunale bygg

476 06 122

Vegar

Fylkes- og riksvegar: 175
Kommunale vegar: 994 89 948

Vatn, avløp og renovasjon

917 29 717
Meir informasjon på nettsida til FjellVAR

Strømtenester

05 123
Meir informasjon på BKK feilmelding 

Jakt - Varsling om ettersøk med lys

55 09 73 45 | SMS: 986 75 405

Kontonummer

Fjell kommune sitt kontonummer: 5261.05.00013


Sist endret: 09.03.2018