Facebook ikon Twitter logo Print side

Fjell bygdebok

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Alle bøkene i serien Fjell bygdebok er til sals hjå bokhandlane (t.d. på Sartor storsenter), i dei fleste norske nettbokhandlar og hjå Fagbokforlaget. Bøkene er ikkje til sals på Fjell rådhus.

Fjell bygdebok er også på Facebook. Besøk prosjektet på denne adressa:
www.facebook.com/fjellbygdebok

Kulturen, språket og landskapet

Kulturen, språket, landskapet og næringsgrunnlaget i Fjell kommune har vore i sterk endring den siste generasjonen. Korleis levde folket her i Fjell for 40, 400 eller 4000 år sidan? Både dei som nyleg har flytta til Sotra og dei som har djupe røter her, kan ha glede og interesse av å få veta meir om dette.

Gjennom Fjell bygdebok får du grundig kjennskap til den historiske utviklinga frå dei første menneska busette seg her for over 9000 år sidan og fram mot våre dagar. Fjell bygdebok er rikt illustrert, med mange gamle fotografi og kart.

Til no er fem band i serien komne ut (eitt band allmennhistorie og fire band gards- og slektshistorie). Sjå meir informasjon om kvar enkelt bok under.

Fleire band i serien

Kommunestyret har vedteke at det i tillegg skal skrivast to band med allmennhistorie for tida 1700 til 2010. Arbeidet med band VI, som skal omfatta dei første 200 åra av denne perioden, er under arbeid.

Fjell bygdebok er eit kommunalt prosjekt, administrativt underlagt kultursjefen. Eit bygdebokutval har ansvaret for framdrifta, i samarbeid med redaktør frå Universitetet i Bergen. Redaktør er førsteamanuensis Nils Kolle ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap.

Forfattar

Halvor Skurtveit skriv allmennhistoria for 1700- og 1800-talet, og har tidlegare vore ein av forfattarane av gards- og slektshistoria. Han har kontorplass på rådhuset.
Tlf.: 55 09 75 48. Mobiltlf.: 97 06 83 82
E-post: halvor.skurtveit@fjell.kommune.no

Bøkene i serien Fjell bygdebok

Band I

Det stig av hav... Natur- og kulturhistoria fram til 1700. (1996)

Band II

Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. (2005) Gardane Trengereid, Kallestad, Ekra, Nordvika, Bratten, Nese, Tveita, Ulveset, Åse, Skoge, Møvika, Syltøyna, Hissøyna, Lokøyna, Løno, Skålvika, Langøyna, Sekkingstad, Algrøyna og Dyrøyna.

Band III

Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 & 59-60. (2006) Gardane Eide, Eide, Kårtveit, Pollen, Angeltveit, Landro, Solsvika, Misje, Turøyna, Vindnes, Ågotnes, Spjeld og Fjæreide.

Band IV

Gards- og slektshistoria for gardsnummer 30-41. (2008) Gardane Knappskog, Geitanger, Morland (medrekna Morlandsstøa), Kolltveit, Bildøyna, Straume, Foldnes, Anglavika, Vågo, Rennedalen, Knarrvika og Arefjord (medrekna Valen) Fjell bygdebok.

Band V

Gards- og slektshistoria for gnr. 42-58. (2010) Gardane Brattholmen, Snekkevika, Gavlen, Ebbesvika, Nordre- og Søre Ekrhovda, Li, Liaskjeret, Nordre og Søre Bjorøyna, Haganes, Tellnes, Dala, Dalseidet, og Søre, Midtre og Nordre Fjell.


Publisert: 31.05.2016 16:07
Sist endret: 31.05.2016 16:13
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00