Facebook ikon Twitter logo Print side

Fjell fotosamling

Kommunen har ei stor samling av digitaliserte, historiske foto frå Fjell kommune. Dei fleste bileta er utlånte av privatpersonar. Kontakt: Kultursjefen, ved Halvor Skurtveit.

Flyfotosamlinga frå 1960-talet (Widerøe) som kommunen tidlegare oppbevarte er overført til Nasjonalbiblioteket, som har digitalisert fotografia og gjort dei tilgjengelege via www.nb.no


Sist endret: 31.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00