Facebook ikon Twitter logo Print side

Fjell kulturminnelag

Ut frå ønsket om å ta vare på kulturarven vår og formidla den vidare til komande slektar, vart Fjell Kulturminnelag stifta den 23. februar 1987, Laget har som føremål: " .. å verna om, og spreia kunnskap om alle typar kulturminne i Fjell Kommune.

Les meir om Fjell Kulturminnelag


Sist endret: 08.08.2016