Facebook ikon Twitter logo Print side

Folkehelsepris

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korleis søkja?

Frist for framlegg til kandidat er 20. november.

Framlegg til kandidatar, med grunngjeving, skal sendast til Fjell rådhus, Straume, Postboks 184, 5342 Straume, på e-post til postmottak@fjell.kommune.no eller elektronisk.

Framlegget må gje ei tydeleg skildring av innsatsen til kandidaten, over kor lang tid arbeidet har gått føre seg og kva som er oppnådd.

Søk om folkehelseprisen

Folkehelsepris

Folkehelseprisen skal stimulera til auka merksemd og innsats omkring folkehelsearbeidet i kommunen. Prisen vert gjeven til nokon som har gjort ein særskilt innsats eller er nyskapande innan folkehelsearbeidet i Fjell.

Prisen kan delast ut til initiativ, prosjekt eller tiltak i regi av frivillige organisasjonar/lag og enkeltpersonar i Fjell kommune.

Utdeling av pris

Kandidatane vert vurdert av komite for drift og forvaltning, som står for tildeling av prisen på kr 10.000,-.


Sist endret: 10.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00