Facebook ikon Twitter logo Print side

Frivillig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Fjell Frivilligsentral ligg i lokala til Fjell folkeboksamling på Sartor Storsenter. 

Kven kan vera frivillig?

 • Du som vil bruka av fritida di til å hjelpa andre.
 • Du som har vorte pensjonist, og tykkjer dagane vert litt lange.
 • Du som er ung og vil auka livserfaringa di gjennom kontakt med andre menneske.
 • Du som er arbeidssøkjar og ønskjer å gjera noko positivt i ei vanskeleg jobbsøkingstid.
 • Du som ønskjer å vera eit medmenneske.

Korleis kan eg verta frivillig?

Ta kontakt med Fjell Frivilligsentral på telefon 55 09 69 29 - eller fyll ut skjemaet

Bli frivillig !

Du får koma på ein samtale på frivilligsentralen og vi hjelper deg i gang med det du ønskjer å gjera.

Kva oppgåver kan eg gjere?

 • Du kan vera telefonvenn, turvenn, besøksvenn eller kinovenn.
 • Du kan dela din datakunnskap med andre, om du kan mykje eller lite.
 • Du kan hjelpa til ved arrangement, eller hjelpa til med transport til aktivitetar for eldre og rørslehemma.
 • Du kan lesa høgt for nokon.
 • Du kan gå ærend, følgja til butikk, lege, tannlege og liknande.
 • Du kan halda kurs av ulike slag, eller starta ei sjølvhjelpsgruppe.
 • Du kan yta rådgivningsteneste.
 • Du har eit yrke eller ein hobby som kan vera nyttig for andre?
 • Du kan gje leksehjelp.
 • Du kan vera med på spåkkafe.
 • Du kan gå natteravn om fredagskveldane.
 • Og mykje, mykje meir.

Vi gjev deg gjerne ein attest om du har jobba som frivillig.

Kva forventar vi av deg som frivillig?

 • Kor mykje tid du vil bruka, og kva du ønskjer å bidra med avgjer du sjølv.
 • Du inngår ingen langsiktig avtale – men held fram så lenge du sjølv vil, og så lenge du tykkjer dette er gjevande.
 • Vil du melda deg som frivillig, eller kanskje du vil vita litt meir?
 • Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til ein uforpliktande samtale.
 • Saman finn vi ut kva frivillig aktivitet som passar best for deg!
 • Eg ønskjer å starta noko nytt, men veit ikkje korleis eg skal starta.
 • Går du med ein tanke om å starta noko nytt, eller du ser eit behov kan vi hjelpa deg i gang. Er det noko som allereie eksisterer, vidareformidlar vi dette.

Nyttige lenkjer


Publisert: 09.05.2016 10:10
Sist endret: 09.05.2016 10:20
Fjell Frivilligsentral

Besøksadresse:

Sartorvegen 12, Sartor Storsenter
5353 Straume

Telefon: 55 09 69 29