Facebook ikon Twitter logo Print side

Kultur og musikkliv

Fjell kommune har eit rikt kulturliv innanfor kultur og musikkfeltet.

I kommunen er det fleire skulekorps og vaksenkorps. Kulturskulen har eit stort tilbod innanfor speling på dei ulike instrumenta, og dei har eit samarbeid med skulekorps om opplæring og samspel.

Kommunen har fleire kor, både for born og vaksne. Fjellkoret har vore bærebjelken gjennom mange år innanfor voksenkor. Fjell Kulturskulekor har vore eit leiande kor for born og unge i kommunen. Men det finst fleire andre kor og, sjå AktivFjell for meir informasjon om dette.

Det er eit godt teaterliv, både for born og vaksne I dag øver Sotra Teaterlag og andre barneteaterlag i Fjell kulturhus

Ved Sartor Senter vert det etablert ein ny scene for improvisasjonsteater; Bak Scenen.


Sist endret: 09.08.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00