Facebook ikon Twitter logo Print side

Kulturpris

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korleis søkja?

Frist for framlegg til kandidat er 20. november.

Framlegg til kandidatar, med grunngjeving, skal sendast til Fjell rådhus, Straume, Postboks 184, 5342 Straume, på e-post til postmottak@fjell.kommune.no eller elektronisk.

Framlegget må gje ei tydeleg skildring av kandidaten sin innsats, over kor lang tid arbeidet har gått føre seg og kva som er oppnådd.

Innspel til kandidat

Kulturpris

Kulturprisen er til heider og stimulans for det lokale kulturlivet.

Prisen vert gjeven til einskildpersonar eller lag/organisasjonar som gjennom ekstraordinært arbeid har synt trufast innsats innan kulturlivet i kommunen, til konkrete tiltak/initiativ, eller til nokon som har gått nye vegar innan kultursektoren i kommunen.

Tildeling av pris

Kandidatane vert vurderte av komite for drift og forvaltning, som står for tildeling av prisen på kr 10.000,- og ein diplom og eit kunstverk til ein verdi opptil kr 2.000,-.


Sist endret: 10.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00