Facebook ikon Twitter logo Print side

Leige Fjell kulturhus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Korleis leiga kultursalen?

Ønskjer du/de å leiga Fjell kulturhus, ta kontakt med Servicetorget.

Leigetakarar som ønskjer fast avtale må søkja på nytt kvart år.

Søknadsfrist er innan 30. oktober året før nytt leigeår.

Send søknad til postmottak@fjell.kommune.no eller Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume. Mrk. "Leige av kultursalen"

Retningslinjer (Skal signerast)

Tillegg til retningslinjer (skal signerast)

Kapasitet

Kulturhuset har plass til totalt 330 personar. Amfiet har plass til 220 personar.

Kriterium/vilkår

Vilkår som vert lagt vekt på når det gjeld prioritering av eksterne leigetakarar:

  • Barn og unge busett i Fjell kommune.
  • Frivillige lag og organisasjonar tilhøyrande i Fjell kommune
  • Kulturarrangement/framsyningar
  • Kulturøvingar

Pris

Pris for leige av kultursalen i Fjell rådhus
Type arrangementLeigetakarPris
Øving

Lokale barne- og ungdomsarrangement
- Skulekorps, barnekor, barneteater etc.

Gratis
Øving

Lokale frivillige kulturaktiviteter - vaksne

Gratis
Konsertar, framsyningar, andre arrangement

Lokale barne- og ungdomsarrangement
- Skulekorps, barnekor, barneteater etc

Gratis
Konsertar, framsyningar, andre arrangement

Lokale frivillige kulturaktivitetar - vaksne

Kr. 790,- pr. time
Makspris: kr. 3.800 pr. dag. Ved fleire enn tre samanhengande framsyningar skal leige f.o.m. fjerde framsyning reduserast med 50%
Seminar, konferansar, messe, møte, m.m.

Lokale lag og organisasjonar - vaksne

Kr. 790,- pr. time
Makspris: kr. 3.800 pr. dag
Seminar, konferansar, messe, møte, m.m.

Alle andre leigetakarar

Kr. 1.270,- pr. time
Makspris: kr. 5.900 pr.dag

Sist endret: 10.01.2019
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00