Facebook ikon Twitter logo Print side

Lokalsamfunn med MOT

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er MOT?

 • MOT er ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom.
 • MOT s mål er å bidra til robuste ungdommar og trygge ungdomsmiljø.
 • MOT skal skapa robust ungdom og trygge miljø gjennom MOT's filosofi, program, tiltak og logo: "MOT skal være fremragsnde til å nå ungdom på en Ungdommelig Mulighetsfokusert og Oppriktig måte."
 • Prinsipp: jobba i forkant, sjå heile mennesket, forsterka det positive og bruka ansvarlege kulturbyggjarar til å inkludera andre.

MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjer ungdom til å ta eigne val og visa mot
MOT til å leva, MOT til å bry seg, MOT til å seia nei

MOT i Fjell

 • MOT i Fjell er på Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule
 • Fjell kommune har inngått avtale om "Lokalsamfunn med MOT", d.v.s. alle ungdomar i alderen 12 til 25 år skal verta kjent med MOT gjennom skule, fritid og media
 • Gjennom 15 klassebesøk frå 8. til 10. klasse vert ungdom kjent med MOT og verdiane og holdningane MOT står for

Modell

Lokalsamfunn med MOT er en heilskapsmodell:

 • Der toppleiarane i lokalsamfunnet og skulane har eigarskap til MOT og ser stor glede av MOT sitt haldningsarbeid.
 • Der MOT er en raud tråd på arenaene til ungdommen – m.a gjennom program i skulen, tiltak på fritidsarenaen, kommunikasjon i media og tilgjengeleg identitets symbol slik at det å ta eigne val og mot til å bry seg kan verta ein livstil for ungdom som ønskjer det.
 • Som har eit tamburinteam – lokale team med forskjellige roller frå forskjellige samfunnsgrupper, som skapar felles forståing og deler kunnskap og inspirasjon.

Samarbeidspartnarar

Mot samarbeider med ulike bedrifter og næringsliv over heile Norge.

MOTs visjon

Varmare og tryggare samfunn.

 • Varmare
  Meir kjærleik, omsorg, positive verdiar, tillit og lidenskap. Atmosfære der vi føler oss sett og stadfesta.
 • Tryggare
  Mer fastheit, stabilitet, påliteligheit, rammer, forutsigbarheit, tilbakemeldinger og tydeleg kommunikasjon. Sterkare haldningar og bevisstheit.
 • Samfunn
  Samfunn er hei vera, eit land eller et lokalsamfunn. Samfunn inkludera mellommenneskelige relasjonar i alle aldre, organiserte eller uorganiserte, bevisste eller ubevisste. Samfunn har menneske med lik eller ulik bakgrunn, legning, hudfarge, religion, politisk ideologi, interesse og mål.

MOT-namnet vart vald på grunn av styrken i ordet. Mot er den viktigaste eigenskapen eit menneske kan ha. MOT er nødvendig for integritet.

Elitelag i fotball har spelt med MOT på ryggen sidan 1997. MOT vert finansiert av stat, kommunar, skular, stiftingar og næringsliv.

Foto frå ulike arrangement

MOT logoMOT ikonMOT logoMOT turne 2014MOT turne 2014MOT turne 2014Opplæringsdag for MOT ungdom i kultursalen på Fjell rådhusOpplæringsdag for MOT ungdom i kultursalen på Fjell rådhusMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskuleMeistringsdag på Tranevågen ungdomsskule


Sist endret: 10.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00