Ledig stilling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Oversikt over ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar!

I Fjell kommune er det omlag 1600 medarbeidarar. Som arbeidsgjevar legg vi stor vekt på høg kompetanse og utviklingsdriv. Vi har også sterkt fokus på medarbeidarskap prega av mangfald og arbeidsglede.

Karriere og utvikling

Fjell kommune er eit moderne, pulserande øysamfunn med storhavet og storbyen Bergen som nære naboar. Eit variert landskap med fjell, vatn og lyngheier byr på gode naturopplevingar for alle. Her bur det om lag 25 tusen innbyggjarar.

Kommunen vår er i sterk utvikling og eit regionalt bysenter veks fram med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass med spennande arenaer for næringslivet.

Kommunen som arbeidsgjevar

Informasjon om personalgodar, løn og arbeidsforhold

Møt våre tilsette

Her kan du møte andre som har Fjell kommune som arbeidsplass.

Lærling i Fjell kommune

Ønskjer du å ta fagbrev eller kompetansebevis, kan du kva tid som helst senda søknad eller kontakta oss for meir informasjon.

Som lærling i Fjell kommune inngår du lærekontrakt og tar delar av utdanninga i ein eller fleire av arbeidsstadene i kommunen. Lærlingar har rettar og pliktar som andre tilsette. Læretida vert avslutta med ein fagprøve.

Som lærling hos oss kan vi tilby jobb innan desse områda:

  • Barne- og ungdomsarbeidar
  • Helsefagarbeidar
  • IKT-faget
  • Institusjonskokk
  • Kontor- og administrasjonsarbeidar
  • Reinhaldsfaget

Les meir om faga her: www.vilbli.no

Om søknadsprosessen

Du kan søkja læreplass i Fjell kommune via våre heimesider eller via MinID på www.vigo.no.

Søknadsfrist

Fjell kommune søkjer vanlegvis etter lærlingar om våren, og inngår lærekontrakt i midten av juni. Vi oppmodar deg til å følgja med i Bergens Tidene, Vestnytt eller på heimesida vår.

Saksbehandlingstid

Dersom du er aktuell som søkjar, kallar vi deg inn til intervju. Søknaden vert behandla fortløpande. Ved eit eventuelt intervju tar du med vitnemål og attestar.


Publisert: 22.04.2016 09:12
Sist endret: 22.04.2016 10:47