Facebook ikon Twitter logo Print side

Ledig stilling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Oversikt over ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar!

I Fjell kommune er det omlag 1600 medarbeidarar. Som arbeidsgjevar legg vi stor vekt på høg kompetanse og utviklingsdriv. Vi har også sterkt fokus på medarbeidarskap prega av mangfald og arbeidsglede.

Lærling i Fjell kommune

Her finn du informasjon om læreplass i Fjell kommune.

Karriere og utvikling

Fjell kommune er eit moderne, pulserande øysamfunn med storhavet og storbyen Bergen som nære naboar. Eit variert landskap med fjell, vatn og lyngheier byr på gode naturopplevingar for alle. Her bur det om lag 25 tusen innbyggjarar.

Kommunen vår er i sterk utvikling og eit regionalt bysenter veks fram med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass med spennande arenaer for næringslivet.

Karriere Hordaland

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Hordaland tilbyr gratis karriererettliing til alle vaksne over 19 år.

Karriere Hordaland

Bestill time på nettsida vår - telefon, video og individuell face-to-face.

Vi har eigen Facebookside

Kommunen som arbeidsgjevar

Informasjon om personalgodar, løn og arbeidsforhold

Møt våre tilsette

Her kan du møte andre som har Fjell kommune som arbeidsplass.


Sist endret: 09.06.2017