Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
Sjukepleiar Straume bu og servicesenter 22.09.2019
Helsesjukepleiar 80 % mellombels stilling Straume helsestasjon 30.09.2019
Helsesjukepleiar Ringevikarar Helsestasjon- og skulehelsetenesta 31.12.2019

Sist endret: 29.04.2016