Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
Barnehagelærarar 100 % fast stilling Marihøna barnehage 24.06.2019
Pedagogisk leiar 100 % fast stilling Hamramyra barnehage 24.06.2019
Sjukeheimslege 40-100 % vikariat Kvednatunet og Fjell sjukeheim 16.06.2019
Barne og ungdomsarbeidar/assistent 50 % vikariat Bjorøy barnehage 24.06.2019
Barnehagelærar/pedagogisk leiar 100 % vikariat Bjorøy barnehage 24.06.2019
Rektor 100 % fast stilling Ulveset skule 24.06.2019
Barne- og ungdomsarbeidar/assistent 100 % fast stilling Bjorøy barnehage 24.06.2019
Jordmor 60 % mellombels stilling Helsetasjon 24.06.2019

Sist endret: 29.04.2016