Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
Miljøterapeut i bukollektiv, EM-tiltak 94 % fast stilling Bukollektiv på Foldnes 11.03.2019
Miljøterapeut i bukollektiv, EM-tiltak 94 % mellombels stilling Bukollektiv på Foldnes 11.03.2019
Sekretær 90 % fast stilling Kvednatunet 11.03.2019
Kontaktperson i barneverntenesta 100 % mellombels stilling Barneverntenesta 26.02.2019
Lærling hausten 2019 Lærling Fjell kommune 01.03.2019
Hjelpepleiar / omsorgsarbeidar / helsefagarbeidar ulike mellombelse stillinger Kvednatunet 31.03.2019
Sjukepleiar Fast stilling Fjell sjukeheim 11.03.2019
Helsefagarbeidar 70 % fast stilling Straume bu og service senter 11.03.2019
Helsefagarbeidar 70 % fast stilling Heimetenesta Sone Litlesotra 11.03.2019
Kokk 100 % fast stilling Kvednatunet 11.03.2019
Kvilande nattevakt 70 % fast stilling Blombakkane bustad 11.03.2019
Lærarstillingar 2019/2020 Faste og mellombels stillingar Skulane i Fjell 11.03.2019
Miljøarbeidar 50 % fast stilling Straumsfjellet avlastning 11.03.2019
Miljøarbeidar 100 % mellombels stilling Avd. flyktningar og tenesteutvikling 11.03.2019
Miljøterapeut 100 % fast stilling Blombakkane bustad 11.03.2019
Psykolog 50 % mellombels stilling Straume og Ågotnes helsestasjon 11.03.2019
Ferievikar Ferievikariat Omsorgstenesta 30.04.2019
Kontaktperson i barneverntenesta 100 % mellombels stilling Barneverntenesta 25.02.2019
Fastlegevikar Mellombels stilling Ulike legekontor 01.03.2019

Sist endret: 29.04.2016