Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Ny kommune

Frå og med 1. januar 2020 blir Sund, Fjell og Øygarden ein ny kommune. Namnet på den nye kommunen skal vera (Nye) Øygarden kommune. Under finn du også lenke til ledige stillingar i den nye kommunen.

Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
STILLINGAR I NYE ØYGARDEN KOMMUNE Diverse Nye Øygarden kommune false
Helsesjukepleiar Ringevikarar Helsestasjon- og skulehelsetenesta 31.12.2019

Sist endret: 29.04.2016