Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
Helsefagarbeidar/ sjukepleiarassistent/ assistent 20 % fast stilling Heimetenesta Sone Litlesotra 14.01.2019
Helsefagarbeidar/ sjukepleiarassistent/ assistent 15 % fast stilling Heimetenesta Sone Litlesotra 14.01.2019
Miljøterapeut 80 % fast stilling Straume bu og servicesenter 20.12.2018

Publisert: 29.04.2016 11:33
Sist endret: 29.04.2016 11:37