Facebook ikon Twitter logo Print side

Oversikt over ledige stillingar

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Logg inn og førehandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Då vert opplysningane lagra for eventuelt seinare søknadar.

Elektronisk skjema finn du i annonsa.

StillingStillingstypeTenestestadSøknadsfrist
Personleg assistent 50 % fast stilling Omsorgssjefen 29.04.2019
Tilkallingsvikar assistent Tilkallingsvikar Omsorgsjefen 28.05.2019
Sommarjobb for ungdom Sommarjobb Omsorgstenesta 30.04.2019
Helsefagarbeidar 75 % fast stilling Fjell sjukeheim, somatisk avdeling 22.04.2019
Fysioterapeut 100 % mellombels stilling Ergo- og fysioterapitenesta 24.04.2019
Helsefagarbeidar 50 % fast stilling Fjell sjukeheim, dementavdeling 22.04.2019
Sjukepleiar Fast stilling Fjell sjukeheim - Dementavdeling 22.04.2019
Sjukepleiar natt Fast stilling Fjell sjukeheim, somatisk avdeling 22.04.2019
Helsesjukepleiar Ringevikarar Helsestasjon- og skulehelsetenesta 15.05.2019
Ferievikar Ferievikariat Omsorgstenesta 30.04.2019

Sist endret: 29.04.2016