Facebook ikon Twitter logo Print side

Helsefagarbeidar/ sjukepleiarassistent/ assistent

Sone Litle Sotra søkjer ny medarbeidar i 20% fast stilling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Heimetenesta i Fjell er delt i to geografiske soner som er samlokalisert på Straume. Til Sone Litlesotra er det knytt 36,4 årsverk. Vi har årsturnus med 16 arbeidshelger i året.

Hovudoppgåver

 • Omsorgsoppgåver i tenestemottakar sin heim

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort for bil

Personlege eigenskapar

 • Kunne arbeide sjølvstendig og i team

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vi tilbyr

 • IA bedrift 
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer 
 • Interessante utfordringar 
 • Høve til fagleg og personleg utvikling      
 • Treningsavtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar    
 • Bedriftshelseteneste 

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad:             Heimetenesta Sone Litlesotra
Adresse:                    Skjenet 8
Postnummer:           5354
Poststad:                   Straume
Heimeside:               www.fjell.komune.no
E-post:                       postmottak@fjell.kommune.no
Telefon:                     55097182

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

14.01.2019

Kontakt

Soneleiar Johanne Hardang tlf. 55097182/ 97110307
Fagleiar Eli Alvsvåg tlf. 55097185

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Publisert: 30.11.2018 14:00
Sist endret: 30.11.2018 13:53