Facebook ikon Twitter logo Print side

Helsesekretær/resepsjonist

Øygarden Lokalmedisinsk senter søkjer ny medarbeidar i 100 % fast stilling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Øygarden Lokalmedisinske senterFjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Øygarden Lokalmedisinske senter (LMS) opnar våren 2019. Senteret skal romme kommunale, interkommunale, fylkeskommunale, spesialisthelseteneste, Friskliv og meistring, legevakt, legesenter og dagavdeling. Resepsjonen er ved hovudinngangen til senteret og er i lag med kantina hjartet i huset.

Hovudoppgåver

 • Ta i mot henvendigar frå publikum som kjem til LMS og henvendingar på telefon
 • Vere støtteperson for leiarane på LMS
 • Ta ut rapportar og halde oversikt over statistikk
 • Vere ansikt utad og vere fleksibel med omsyn til arbeidsoppgåver
 • Oppdatere informasjonstavler og informasjonsskriv

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Fagbrev innan Helsesekretær/kontorfag
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensera for manglande formell utdanning

Ønskjeleg med

 • Fagutdanning som helsesekretær eller kontorfag

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt
 • Ha god orden og flyt i arbeidet
 • Lett for å skrive
 • Lyt ha god datakunnskap
 • Fleksibel og evne til å finne løysingar

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk

Anna

Må vise til gode erfaringar for tilsvarande arbeid og vere personleg egna

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Øygarden Lokalmedisinsk senter
Adresse: Blombakkane 77
Postnummer: 5354
Poststad: Straume
E-post: tonje.alvsvag@fjell.kommune.no
Telefon: 55097220 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

21.01.2019

Kontakt

Leiar LMS Tonje Tangen Alvsvåg tlf. 55097220

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Sist endret: 02.01.2019