Facebook ikon Twitter logo Print side

Helsesjukepleiar

Helsestasjon- og skulehelsetenesta søkjer ringevikar.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Fjell, Sund og Øygarden har vedteke å slå seg saman frå januar 2020. Nye Øygarden kommune vert den nest største kommunen i Nye Vestland fylke med om lag 39 000 innbyggjarar og rundt 2 500 tilsette. Kommunesenteret vert på Straume. Det vert kommunedelsenter i Skogsskiftet og på Rong.

Visjonen til den ny kommunen er «Eit fyrtårn i vest». Målet for den nye kommunen er å rekruttera og utvikla den beste fagkompetansen for å gje innbyggjarane tenester med høg kvalitet.

Helsestasjonstenesta har eit godt arbeidsmiljø med erfarne og kunnskapsrike tilsette.

Hovudoppgåver

 • Helsestasjonsteneste barn 0-5 år
 • Individuelle konsultasjoner
 • Gruppekonsultasjoner

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Autorisasjon som helsesjukepleia

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Straume helsestasjon
Adresse: Blombakkane 2
Postnummer: 5354
Poststad: Straume
E-post: berit.algroy1@fjell.kommune.no
Telefon: 55096810 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Kontakt / søknad

Ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Berit Algrøy på:


Sist endret: 04.09.2019