Facebook ikon Twitter logo Print side

Helsesjukepleiar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Fjell, Sund og Øygarden har vedteke å slå seg saman frå januar 2020. Nye Øygarden kommune vert den nest største kommunen i Nye Vestland fylke med om lag 39 000 innbyggjarar og rundt 2 500 tilsette. Kommunesenteret vert på Straume. Det vert kommunedelsenter i Skogsskiftet og på Rong.

Visjonen til den ny kommunen er «Eit fyrtårn i vest». Målet for den nye kommunen er å rekruttera og utvikla den beste fagkompetansen for å gje innbyggjarane tenester med høg kvalitet.

Hovudoppgåver

 • Helsestasjon for ungdom
 • Ungdomsskule

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Vidareutdanning i helsesjukepleie

Ønskjeleg med

 • Det er ynskjeleg at ein er engasjert i og likar å arbeide med denne flotte aldersgruppa.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Sjølvstendig

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fadderordning
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Straume helsestasjon
Adresse: Blombakkane 2
Postnummer: 5354
Poststad: Straume
E-post: berit.algroy1@fjell.kommune.no
Telefon: 55096810 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

30.09.2019.

Kontakt

Leiande helsesjukepleiar Berit Algrøy tlf. 55 09 68 07 | 906 78 053
Fagleiar skulehelsetenesta Elisabeth Handal tlf. 55 09 68 10 | 971 01 024

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Sist endret: 20.08.2019