Facebook ikon Twitter logo Print side

Miljøterapeut

Straume Bu og Service Senter søkjer ny medarbeidar i 80 % fast stilling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Straume bu og servicesenterFjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Straume bu og service senter er eit bu og aktivitetssenter for eldre, funksjonshemma og utviklingshemma i Fjell Kommune. Senteret er delt i to bufelleskap for eldre og funksjonshemma og eit bufelleskap for menneskar med utviklingshemming, 8 leigetakare i kvart bufelleskap. På senteret er det i tillegg ein dagavdeling. Er du miljøterapeut og klar for nye utfordringar? Vi har ledig stilling på bufelleskapet for utviklingshemma.

Hovudoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Medikamenhåntering
 • Utforme tiltaksplanar
 • Delta på samarbeidsmøter med eksterne aktører/pårørande.

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Bachelor innan sjukepleie/vernepleie/ergoterapi eller annan relevant høgskuleutdanning.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå arbeid med utviklingshemma

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Samarbeidsvillig
 • Er ein teamarbeidar
 • Fleksibel, kreativ og løysingsorientert
 • Bidrar til eit godt arbidsmiljø

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Treningsavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fadderordning
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Straume Bu og Service Senter
Adresse: Blombakkane 3
Postnummer: 5354
Poststad: Straume
E-post: trude.myklebust@fjell.kommune.no
Telefon: 56336400 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

20.12.2018

Kontakt

Fagleiar Astrid Geitle tlf. 56336405
Styrar Trude Myklebust tlf. 56336404

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Publisert: 23.11.2018 05:00
Sist endret: 21.11.2018 07:19