Facebook ikon Twitter logo Print side

Nattevakt

Lyngheia bufellesskap søkjer nye medarbeidarar i 70 % fast stilling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Lyngheia bufelleskap er ein ny heildøgnsbustad , der det skal bu seks utviklingshemma. Lyngheia er planlagt opna 1.5.2019.

Hovudoppgåver

 • Målretta miljøarbeid ved systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av:
  - det psykososiale miljøet
  - dei materielle og fysiske rammene
  - individets behov
  - Gjennomføre helsefremmande, rehabliterande og miljøterapeutiske tiltak

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Kjennskap til arbeid med utviklingshemma

Personlege eigenskapar

 • Søkjar må væra god på kommunikasjon og samhandling, helsefremmande arbeid og yrkesutøving

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk

Anna

Lyngheia bufellesskap skal ha felles leiing med Blombakkane bustad, som er ein heildøgns bustad for utviklingshemma. Denne bustaden ligg like ved Lyngheia bufellesskap.

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Lyngheia Bufellesskap
Adresse: Blombakkane
Postnummer: 5354
Poststad: Straume
E-post: postmottak@fjell.kommune.no
Telefon: 55096000 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

21.01.2018

Kontakt

Bente Våge tlf. 55096825 /95438515

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Sist endret: 02.01.2019