Facebook ikon Twitter logo Print side

Sjukepleiar

Kvednatunet søkjer to nye medarbeidar i fast stilling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om arbeidsplassen

KvednatunetFjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Kvednatunet er heimen for 40 eldre menneske med demensdiagnose som treng heildøgns omsorg. Budstadene er fordelt i 4 bufelleskap.Vi har god sjukepleiardekning. Lege 3 dager per veke.

Sjukepleiarar i turnus i Fjell kommune er avlønna med kr. 25 000 per år over tariff.

Hovudoppgåver

 • Heilskapleg omsorg for eldre menneske
 • Fagleg oppfølging av bebuarar i eit bufelleskap
 • Sjukepleiarfagleg oppgåver som intravenøs behandling, blodprøvetaking, legevisitt.
 • Rettleie, ta ansvar for utviklingsoppgåver og støtte kollegaer

Kvalifikasjonar

Må ha

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeidsevner og som sjukepleier kunne leie teamet som arbeider med deg på ein god måte.
 • Vidareutdanning i demenssjukdom/aldring

Personlege eigenskapar

 • Grunnleggjande
 • IKT-kompetanse
 • Evne til samarbeid og deltaking i utvikling av tenestene
 • Må evne å ta ansvar kveld/helg
 • Arbeidsglede

Løns- og arbeidsvilkår

Løn etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vi tilbyr

 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Treningsavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fadderordning
 • Bedriftshelseteneste

Generell informasjon

Fjell kommune ønskjer at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar derfor kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn til å søkja stillinga. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggje til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Godkjend politiattest må leggjast fram før tilsetting.

Arbeidsstad

Arbeidsstad: Kvednatunet
Adresse: Kvernatunvegen 9
Postnummer: 5347
Poststad: Kystbasen Ågotnes
E-post: nina.sandsta@fjell.kommune.no
Telefon: 55096210 

Om tilsetjingsvilkår og søknad

Administrasjonsmålet er nynorsk. Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår etter lov, reglement og tariffavtale. Søknad og CV må sendast elektronisk via søknadsskjema.

Pålogging og førhandsutfylling

Det er mogeleg å ta i bruk det elektroniske skjema utan pålogging. Vi tilrår likevel at søkjarar loggar på før utfylling. Da vert opplysningane lagra for eventuelle seinare søknadar.

Elektronisk søknad finn du nede på denne sida.

Kandidatar som vert kalla inn til intervju må ta med godkjende vitnemål og attestar.

Søknadsfrist

21.01.2019

Kontakt

Styrar Nina Sandstå tlf. 55096212 / 90524956
Fagleiar Elbjørg Landro tlf. 55096214 / 91673032
Fagleiar Beate Lønningen tlf. 55096213 / 91673031

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema


Sist endret: 02.01.2019