Facebook ikon Twitter logo Print side

Aktuelle dokument til bustadsosialt arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

Arealdelen til kommuneplanen 2015-2026:

Handlingsplan for rusomsorg 2015-2020

Handlingsprogram, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett:

Tildeling av kommunale bustader

Retningsliner for tildeling av kommunale utleigebustadar

Brukarmedverknad

Integreringsutvalet

Les om integreringsutvalet for flyktningar her

Deltaprosjektet

Les om samhandlingsprosjekt for ROP pasientar og unge.

Politiske saker om busetting av flyktningar 2015

Tips til planarbeid

Tips til planprosessar – tematisk kommunedelplan


Sist endret: 19.08.2016