Facebook ikon Twitter logo Print side

Arealdelen til kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at kommunestyret har vedteke følgjande plan: Arealdelen til kommuneplanen 2015 - 2026.

Kommunestyret har i møte 18. juni 2015, vedteke arealdelen til kommuneplanen 2015-2026. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 11-15, og planen er gjeldande frå vedtaksdato. Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Arealdelen til kommuneplanen skal leggast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Dokument

Plandokumenta kan sjåast i servicetorget på rådhuset, Fjell folkeboksamling på Straume og på kommunen si heimeside. (Lenke til KPA kommer)


Sist endret: 24.05.2016