Facebook ikon Twitter logo Print side

Avkøyrsle - dispensasjon

Skal du bygja eller flytta ei avkøyrsle frå kommunal veg, må du søkja kommunen v/samferdsle og trafikktryggleik om tilstånd.

Dette gjeld avkøyrsle som ikkje er ein del av ei byggjesak.

Desse vert behandla av byggjesak. Gjeld det avkøyrsle frå fylkesveg og riksveg, sender du søknad til  fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.

Søk om dispensasjon

Søknadssjema og rettleiing, avkøyrsle


Sist endret: 01.07.2016
Eigedom

Besøksadresse:

Bildøybakken 105
5360 Kolltveit

Telefon: 55 09 60 00