Facebook ikon Twitter logo Print side

Bål og brenning av avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Bålbrenning og open brenning av hageavfall osv., er i Fjell kommune regulert i lokal forskrift. Føremålet med forskrifta er å hindre forureining og helseproblem i kommunen som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar

Kommentarar til forskrifta

Brannvern

All bruk av open eld i eller i nærleiken av skogsmark er forbode i tidsrommet 15. april - 15. september utan løyve frå kommunen.

Det er krav om at det skal vera ein ansvarleg leiar dersom:

  • du skal utføra flatebrenning eller brenna hogstavfall i skogmark
  • du skal utføra gras- eller lyngsviing i eller i nærleiken av skogmark

Melding til Sotra Brannvern

  • Du må melda frå til Sotra Brannvern IKS over telefon dersom du skal brenna hageavfall eller tenna opp eit St. Hansbål.
  • I samband med flatebrenning osv. knytt til jordbruks- og skogbruksverksemd må det sendast melding til Sotra Brannvern IKS i god tid før brenninga skal gjennomførast.

Flyfoto over tettbygd strøk

Flyfoto som viser område som er definert som tettbygd strøk. Grensene er rettleiande. Ta kontakt med kommunen viss du er i tvil.

Navigasjon i bileta blir enklare viss du høgreklikkar på lenkene og vel «Lagre mål som»/ «Lagre linken som» el. likn. og lagrar på eiga maskin før du opnar. OBS: Filene er store og det kan ta tid å laste dei ned.

Oversiktsfoto (13 MB)
Nordre Fjell (13 MB)
Indre Fjell (21 MB)
Sør og ytre Fjell (15 MB)
Litlesotra og Bjorøy (12 MB)


Publisert: 24.05.2016 14:51
Sist endret: 07.07.2017 12:13
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00