Facebook ikon Twitter logo Print side

Bål og brenning av avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Bålbrenning og open brenning av hageavfall osv., er i Fjell kommune regulert i lokal forskrift. Føremålet med forskrifta er å hindre forureining og helseproblem i kommunen som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar

Kommentarar til forskrifta

Brannvern

All bruk av open eld i eller i nærleiken av skogsmark er forbode i tidsrommet 15. april - 15. september utan løyve frå kommunen.

Det er krav om at det skal vera ein ansvarleg leiar dersom:

  • du skal utføra flatebrenning eller brenna hogstavfall i skogmark
  • du skal utføra gras- eller lyngsviing i eller i nærleiken av skogmark

Melding til Øygarden brann og redning IKS

Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen er eit felles brannvern frå 1. januar 2018 med nytt namn Øygarden brann og redning IKS

  • Du må melda frå til Øygarden brann og redning IKS  over telefon dersom du skal brenna hageavfall eller tenna opp eit St. Hansbål.
  • I samband med flatebrenning osv. knytt til jordbruks- og skogbruksverksemd må det sendast melding til Øygarden brann og redning IKS i god tid før brenninga skal gjennomførast.

Flyfoto over tettbygd strøk

Flyfoto som viser område som er definert som tettbygd strøk. Grensene er rettleiande. Ta kontakt med kommunen viss du er i tvil.

Navigasjon i bileta blir enklare viss du høgreklikkar på lenkene og vel «Lagre mål som»/ «Lagre linken som» el. likn. og lagrar på eiga maskin før du opnar. OBS: Filene er store og det kan ta tid å laste dei ned.

Oversiktsfoto (13 MB)
Nordre Fjell (13 MB)
Indre Fjell (21 MB)
Sør og ytre Fjell (15 MB)
Litlesotra og Bjorøy (12 MB)


Sist endret: 01.03.2018
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00