Facebook ikon Twitter logo Print side

Bandtvang

Fjell kommune har lokal forskrift om sikring av hund.

Det er generell bandtvang i Fjell kommune f.o.m. 1. april t.o.m. 10 oktober.

Forskrifta omfattar elles presisering av reglar og unntak for sikring av hund resten av året.

Reglane i forskrifta kjem i tillegg til dei ordinære bandtvangsreglande i hundelova. Brot på forskrifta er straffbart.


Sist endret: 24.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00