Facebook ikon Twitter logo Print side

Drikkevatn og vassforsyning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Kommunale tenester knytt til offentleg vatn og avløp vert levert gjennom selskapet FjellVAR (vatn, avløp og renovasjon).

Informasjon om vatn frå FjellVAR

Pris

Gebyr for offentleg vatn, avløp og renovasjon vert fakturert av FjellVAR.

Satsane går fram av Gebyrregulativ for vatn og avløp og Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar. Du finn også prisar for levering på gjenvinningsstasjon:

Prisar og gebyrregulativ for vatn, avløp og renovasjon frå FjellVAR

Feilmelding

For feil og manglar i vassforsyninga, kontakt FjellVAR sin vakttelefon 917 29 717

Vasskjeldene

Vasskjeldene i kommunen er Fjæreidevatnet og Bildøyvatnet. For å sikra mot forureining i vasskjeldene er det innført restriksjonar på bruk av areal innafor nedbørsfelta. Restriksjonar er opplyst ved skilting. Det er svært viktig at ein viser særleg omsyn ved ferdsle i nedbørsfelta.

Om FjellVAR

Selskapet skal stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga i Fjell kommune, og skal vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall.

FjellVAR sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og dei tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. FjellVAR byggjer ut nye anlegg for vassforsyning og avløpshandtering. Heile aktiviteten blir finansiert gjennom vass-, avløps- og renovasjonsgebyra.


Sist endret: 25.05.2016
FjellVAR AS

Besøksadresse:

Lonavegen 20
5353 Straume

Postadresse:

Lonavegen 20

Telefon: 56 31 59 30

Kontaktperson: Vakt

Telefon: 917 29 717