Facebook ikon Twitter logo Print side

Gründer i landbruket

Har du eit gardsbruk du vil vidareutvikla eller ein ny idé du vil realisera? Da er det fleire som kan hjelpa til med råd, rettleiing, tilskot og lånestøtte.

Innovasjon Norge har eit breitt spekter av tenester som er nyttig for utvikling av landbruksverksemder. Du kan også få hjelp og støtte hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Ofte må søknader om støtte frå Innovasjon Norge eller Fylkesmannen ha ei innstilling frå kommunen. Det er difor viktig at du også har kontakt med kommunen når du utarbeider prosjektskildring og søknad.


Sist endret: 13.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00