Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Helsetenester for flyktiningar og asylsøkjarar 2010

Asylsøkjarar og flyktningar som bur eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til nødvendige helsetenester. Helsetilbodet i kommunen skal sørgja for at asylsøkjarar og flyktningar får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Med ein plan for helsetenester for flyktningar og asylsøkjarar ønskjer vi å seia noko om korleis arbeidet skal/kan verta gjort i Fjell kommune. Planen er først og fremst for helsepersonell, men og for samarbeidspartar, administrasjon og politikarar som skal ha kjennskap til helsetenesta for flyktningar i Fjell kommune.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018