Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Landbruksplan, strategisk for Fjell, Sund og Øygarden 2004 - 2007

Norsk landbruk sørgjer for trygg matproduksjon, matforsyning, berekraftig ressursforvaltning, levande kulturlandskap, sysselsetting og busetting. I tillegg er landbruket ein viktig premissleverandør for turisme og reiseliv, og tilbyr samfunnsteneste i form av t.d. «Inn på tunet».

Strategisk landbruksplan for Fjell, Sund og Øygarden er ein felles tiltaksplan for å sikra det framtidige landbruket i regionen. Hovudsatsingar, strategiar og tiltak er knytt til ny næringsutvikling, forvalting av kulturlandskapet og godt samarbeid.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018