Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Målbruksplan

Det allmenne talemålet i Fjell har i mange generasjonar lege tett opp til nynorsk. Derfor er det naturleg at den skriftlege målforma er nynorsk. Med den sterke veksten og den store innflyttinga, er vi under eit språkleg press. Av den grunn er det viktig å ha ein medviten målpolitikk.

Nynorsk er det offisielle styringsmålet i Fjell kommune. Alle tilsette og kommunale organ pliktar derfor å bruka nynorsk skriftmål i tenesta. Kyrkja, kommunale selskap og stiftingar, der Fjell kommune har eigarskap, skal også nytta nynorsk som skriftmål.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018