Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Næringsplan, strategisk for Fjell 2004 - 2007

Fjell har som mål å vera ein aktiv og påliteleg samarbeidspart for næringslivet i kommunen. Godt samarbeid er viktig, både for å sikra eksisterande sysselsetting og skapa ny vekst og utvikling.

Den strategiske planen peikar ut ei rekkje tiltak knytt til transport, infrastruktur, servicetilbod, tilrettelegging av areal til næring, kompetansebygging og samarbeid med nabokommunane for å stimulera til positiv vekst i næringslivet.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018