Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Skulehelsetenesta 2010

Skulehelsetenesta skal vera bedriftshelsetenesta til elevane, og gje eit heilskapleg tilbod for å ivareta den fysiske og psykiske helsa hos barn og unge, og deira familiar.

Plan for skulehelsetenesta i Fjell har som mål å vera eit bindeledd mellom skulehelsetenesta, skulane og andre samarbeidspartar, i tillegg til foreldre/føresette. Intensjonen er at planane skal stimulera til gode samarbeidsløysingar, og sikra at barn og unge veks opp i trygge og helsefremjande omgjevnadar.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018