Facebook ikon Twitter logo Print side

Fag- og temaplan - Tiltaksplan mot rus 2002 - 2005

Planen tek for seg utfordringane innan rusførebyggjande arbeid, omhandlar konkrete tiltak på kort og lang sikt og legg opp til nye måtar å arbeida saman på, for å møta utfordringane.

Ruskoordinator er skissert som eit viktig tiltak for å sikra igangsetting og oppfølging av tiltaksplanen i Fjell kommune, og ikkje minst bidra til ei samhandling internt i kommunen og med t.d. lag, organisasjonar, kyrkja og lensmannskontor.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018