Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Sotra nord Fv561 2009

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan Sotrasambandet, delprosjekt 3, Rv561 Kolltveit - Ågotnes

Kommunedelplan med tilhøyrande føresegner/ retningsliner og kommunestyret sitt vedtak finn du her og er utlagt i Servicetorget i Fjell rådhus.

Dokument


Publisert: 08.01.2018 10:02
Sist endret: 08.01.2018 10:03