Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Sotra sør Fv555 2009

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 har kommunestyret godkjend følgjande kommunedelplan:

  • Kommunedelplan Sotrasambandet, delprosjekt 2 Rv555 Kolltveit - Austefjord

Kommunedelplan med tilhøyrande føresegner/ retningsliner og kommunestyret sitt vedtak finn du her og er utlagt i Servicetorget i Fjell rådhus.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018