Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan areal - Sotrasambandet Rv555 2012

Fjell kommune og Bergen kommune har vedteke trasé for nytt riksvegsamband mellom Storavatnet og Kolltveit, sjå oversiktskart. Sambandet skal vera robust, lite sårbart og (vere) fleksibelt med omsyn til framtidige endringar i transportbehov.

Målet er at mest mogleg av framtidig transportbehov skal kunna løysast ved hjelp av kollektivtransport og gang/-sykkeltransport. Prosjektet skal delfinansierast med bompengar.

Her finn du meir informasjon om Sotrasambandet


Sist endret: 08.01.2018