Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2018

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2018 er eit overordna politisk styringsdokument innan områda idrett og fysisk aktivitet, og skal vera styrande for samarbeidet mellom kommunen og dei frivillige organisasjonane.

Planen legg til rette for at folk kan vera fysisk aktive, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Det er særleg lagt vekt på eit aktivt friluftsliv. Dette vert rekna som eit lågterskeltilbod som alle kan ta del i.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018