Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Informasjons- og kommunikasjonsplan 2009 - 2012

Denne planen fastset mål og strategiar for informasjons- og kommunikasjonsverksemda til kommunen, og foreslår tiltak for å dekka informasjonsbehovet internt og eksternt.

Tiltaka omfattar heile den kommunale verksemda, og set særleg fokus på informasjons- og kommunikasjonsbehova til innbyggjarar, media og næringsliv.

Innsyn i den kommunale verksemda, informasjon om tenestetilbod og betre kommunikasjon med innbyggjarane er også viktige tema i IKT-planen.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018