Facebook ikon Twitter logo Print side

Kommunedelplan samfunn - Ungdomsplan 2006 - 2007

Denne planen er for all ungdom mellom 13 og 19 år busett i Fjell kommune. Ungdomen sjølv har gitt innspel til tiltak for å styrka fritidstilbodet, aktivitetar knytt til skule, kollektivtilbodet, helse- og rådgivingstenesta og korleis kommunen kan få auka kunnskap om og frå ungdomen.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018